کنگره و همایش های داخلی و خارجی

برای برگزاری کنگره‌های داخلی و خارجی نیاز به محیطی لوکس و خاص است؛ که تالار مجلل دانیال انتخاب خوبی برای برگزاری این مراسم می‌تواند باشد. از امکانات این مجموعه می‌توان تلویزیون‌های سرتاسری و تریبون سخنرانی و ... نام برد.

منو شماره 1 برای حداقل 150 مهمان

دانلود

منو شماره 2 برای حداقل 50 مهمان

دانلود

منو شماره 2 برای حداقل 150 مهمان

دانلود

منو شماره 3 برای حداقل 50 مهمان

دانلود

منو شماره 3 برای حداقل 150 مهمان

دانلود