سمینارهای آموزشی

بسیاری از شرکت‌ها برای همکاران خود نیاز به سمینارهای آموزشی دارند. این نوع مراسم نیاز به گرد هم آمدن و نحوه چیدمان صحیح و دادن حس آموزشی به مخاطبان دارد. تالار مجلل دانیال با معماری خاص خود برای برگزاری سمینارهای آموزشی بسیار انتخاب مناسبی می‌تواند باشد.

منو شماره 1 برای حداقل 150 مهمان

دانلود

منو شماره 2 برای حداقل 50 مهمان

دانلود

منو شماره 2 برای حداقل 150 مهمان

دانلود

منو شماره 3 برای حداقل 50 مهمان

دانلود

منو شماره 3 برای حداقل 150 مهمان

دانلود