افتتاحیه یا رونمایی از محصولات

بسیارند از شرکت‌های معتبری که برای افتتاحیه یا رونمایی از محصولات خود به دنبال برگزاری مراسم لوکس و با تشریفات هستند. مجموعه تالار دانیال با طراحی سالن چندمنظوره و داشتن تریبون سخنرانی و تلویزیون‌های سرتاسری و تجهیزات موردنیاز این مراسم‌ها آماده پذیرایی هست.

منو شماره 1 برای حداقل 150 مهمان

دانلود

منو شماره 2 برای حداقل 50 مهمان

دانلود

منو شماره 2 برای حداقل 150 مهمان

دانلود

منو شماره 3 برای حداقل 50 مهمان

دانلود

منو شماره 3 برای حداقل 150 مهمان

دانلود